โปรแกรมทัวร์อเมริกา แคนาดา
ทัวร์อเมริกา แคนาดา
แคนาดา-อเมริกาตะวันออก-โทรอนโต-วอชิงตัน ดี ซี-นิวยอร์ก 9 วัน 6 คืน
ทัวร์อเมริกา แคนาดา
ตุลาคม 08 - 16 ต.ค. 62, 22 - 30 ต.ค. 62,
ZG ZYYZ02
อเมริกาตะวันตก ลอสแองเจลิส-ลาสเวกัส-ซานฟรานซิสโก  9 วัน 5 คืน
ทัวร์อเมริกา แคนาดา
ตุลาคม 14 - 22 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน 11 - 19 พ.ย. 62,
ธันวาคม 02 - 10 ธ.ค. 62,
ZG ZLAX02
อเมริกาตะวันตก 10 วัน 6 คืน ซานฟรานซิสโก – อุทยานโยเซมิตี – ลาสเวกัส – ลอสแอนเจลิส
ทัวร์อเมริกา แคนาดา
กันยายน 09 - 18 ก.ย. 62,
ตุลาคม 14 - 23 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน 11 - 20 พ.ย. 62,
ธันวาคม 23 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
GQ3SFO-MU001
อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี.  ไนแอการ่า 9 วัน
ทัวร์อเมริกา แคนาดา
กันยายน 16 - 24 ก.ย. 62,
ตุลาคม 14 - 22 ต.ค. 62, 21 - 29 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน 18 - 26 พ.ย. 62,
ธันวาคม 09 - 17 ธ.ค. 62,
GQ3EWR-SQ001