โปรแกรมทัวร์ดูไบ
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ดูไบ เมืองอาบูดาบี  GRAND MOSQUE  นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย    ขึ้น “เบิร์จคาลิฟา”
ทัวร์ดูไบ
กันยายน 05 - 09 ก.ย. 62, 26 - 30 ก.ย. 62,
ตุลาคม 03 - 07 ต.ค. 62, 11 - 15 ต.ค. 62, 17 - 21 ต.ค. 62, 23 - 27 ต.ค. 62, 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน 07 - 14 พ.ย. 62, 14 - 18 พ.ย. 62, 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62,
ธันวาคม 05 - 09 ธ.ค. 62,
ฺB2B DXB LET’S STAY IN DUBAI
ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี สุเหร่า Grand Mosque เที่ยวทะเลทราย ขี่อูฐ ชมน้ำพุ 5 วัน
ทัวร์ดูไบ
มิถุนายน 20 - 24 มิ.ย. 62,
กันยายน 05 - 09 ก.ย. 62, 12 - 16 ก.ย. 62, 26 - 30 ก.ย. 62,
ตุลาคม 03 - 07 ต.ค. 62, 11 - 15 ต.ค. 62, 17 - 21 ต.ค. 62, 23 - 27 ต.ค. 62, 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน 07 - 11 พ.ย. 62, 14 - 18 พ.ย. 62, 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62,
ธันวาคม 05 - 09 ธ.ค. 62,
ฺB2B DXฺB Grand Mosque : เดินทางมิ.ย. - ธ.ค. 2562
ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี ขึ้นตึกเบิร์จคาลิฟะฮ์ ดูไบเฟรม นั่งลีมูซีน
ทัวร์ดูไบ
มิถุนายน 14 - 18 มิ.ย. 62,
กันยายน 06 - 10 ก.ย. 62, 13 - 17 ก.ย. 62, 20 - 24 ก.ย. 62, 27 ก.ย. - 01 ต.ค. 62,
ตุลาคม 04 - 08 ต.ค. 62, 11 - 15 ต.ค. 62, 18 - 22 ต.ค. 62,
ZG DXB 04 EK : เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 2562