โปรแกรมทัวร์จีน
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว 5 วัน
ทัวร์จีน
ตุลาคม 09 - 13 ต.ค. 62, 11 - 15 ต.ค. 62, 12 - 16 ต.ค. 62, 14 - 18 ต.ค. 62, 21 - 25 ต.ค. 62, 24 - 28 ต.ค. 62, 25 - 29 ต.ค. 62, 26 - 30 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน 01 - 05 พ.ย. 62, 08 - 12 พ.ย. 62, 15 - 19 พ.ย. 62, 22 - 26 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62,
ธันวาคม 03 - 07 ธ.ค. 62, 06 - 10 ธ.ค. 62, 07 - 11 ธ.ค. 62, 13 - 17 ธ.ค. 62, 14 - 18 ธ.ค. 62, 20 - 24 ธ.ค. 62, 21 - 25 ธ.ค. 62, 26 - 30 ธ.ค. 62,
GS PVG 07 MU เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 2562
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน
ทัวร์จีน
ตุลาคม 10 - 15 ต.ค. 62, 17 - 22 ต.ค. 62, 22 - 27 ต.ค. 62, 23 - 28 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน 08 - 13 พ.ย. 62, 15 - 20 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62,
ธันวาคม 03 - 08 ธ.ค. 62, 04 - 09 ธ.ค. 62, 07 - 12 ธ.ค. 62, 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
GS KMG 01 TG เดินทางตุลาคม - ธันวาคม เทศกาลปีใหม่
จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว เมืองโบราณฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน เขาเทียนเหมิน | ประตูสวรรค์ | ระเบียงแก้ว |
ทัวร์จีน
กรกฎาคม 14 - 18 ก.ค. 62, 26 - 30 ก.ค. 62, 27 - 31 ก.ค. 62,
สิงหาคม 09 - 13 ส.ค. 62, 30 ส.ค. - 03 ก.ย. 62,
กันยายน 06 - 10 ก.ย. 62, 13 - 17 ก.ย. 62, 20 - 24 ก.ย. 62,
ตุลาคม 04 - 08 ต.ค. 62, 11 - 15 ต.ค. 62, 18 - 22 ต.ค. 62,
GQ1CSX-FD002