โปรแกรมทัวร์รัสเซีย
ทัวร์รัสเซีย
มอสโก – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน  | ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์พร้อมทานอาหารค่ำ  | กาล่าดินเนอร์
ทัวร์รัสเซีย
ตุลาคม 02 - 08 ต.ค. 62, 30 ต.ค. - 05 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน 06 - 12 พ.ย. 62, 13 - 19 พ.ย. 62, 20 - 26 พ.ย. 62, 27 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62,
ธันวาคม 11 - 17 ธ.ค. 62, 25 - 31 ธ.ค. 62,
FVH HTG01
Delight Moscow 6 วัน จัตุรัสแดง |  พระราชวังเครมลิน | ตลาดอิสมายลอฟกี้ | สวนสาธารณะ Zaryadye Park
ทัวร์รัสเซีย
กันยายน 03 - 08 ก.ย. 62, 18 - 23 ก.ย. 62, 24 - 29 ก.ย. 62, 25 - 30 ก.ย. 62,
ตุลาคม 10 - 15 ต.ค. 62, 18 - 23 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน 06 - 11 พ.ย. 62,
ธันวาคม 04 - 09 ธ.ค. 62,
FVH HG01B 2019
มอสโก – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์/รัสเซียนเซอร์คัส/โบสถ์หยดเลือด
ทัวร์รัสเซีย
กรกฎาคม 02 - 09 ก.ค. 62, 09 - 16 ก.ค. 62, 12 - 19 ก.ค. 62, 23 - 30 ก.ค. 62, 24 - 31 ก.ค. 62,
สิงหาคม 06 - 13 ส.ค. 62, 10 - 17 ส.ค. 62,
กันยายน 04 - 11 ก.ย. 62, 10 - 17 ก.ย. 62, 18 - 25 ก.ย. 62, 24 ก.ย. - 01 ต.ค. 62,
ตุลาคม 01 - 08 ต.ค. 62, 04 - 11 ต.ค. 62, 08 - 15 ต.ค. 62, 11 - 18 ต.ค. 62, 12 - 19 ต.ค. 62, 15 - 22 ต.ค. 62, 19 - 26 ต.ค. 62, 22 - 29 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน 05 - 12 พ.ย. 62, 14 - 21 พ.ย. 62, 20 - 27 พ.ย. 62, 28 พ.ย. - 05 ธ.ค. 62,
ธันวาคม 06 - 13 ธ.ค. 62, 07 - 14 ธ.ค. 62, 26 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, 28 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63,
FVH HG03
มอสโคว์  ดูไบ 8 วัน พระราชวังเครมลิน | เบิร์จอัลอาหรับ | เบิร์จคาลิฟา
ทัวร์รัสเซีย
ตุลาคม 10 - 17 ต.ค. 62, 19 - 26 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน 21 - 28 พ.ย. 62,
ธันวาคม 05 - 12 ธ.ค. 62,
FVH HG01C
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว เซนปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน  ชมโชว์ละครสัตว์
ทัวร์รัสเซีย
สิงหาคม 14 - 20 ส.ค. 62, 28 ส.ค. - 03 ก.ย. 62,
กันยายน 04 - 10 ก.ย. 62,
ตุลาคม 23 - 29 ต.ค. 62, 30 ต.ค. - 05 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน 06 - 12 พ.ย. 62, 13 - 19 พ.ย. 62,
ZG DME 02 TG เดินทางสิงหาคม - พฤศจิกายน 2562
มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน
ทัวร์รัสเซีย
สิงหาคม 10 - 18 ส.ค. 62, 17 - 25 ส.ค. 62,
กันยายน 02 - 10 ก.ย. 62, 21 - 29 ก.ย. 62,
ตุลาคม 12 - 20 ต.ค. 62, 19 - 27 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน 23 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62,
QE3DME-TG014 JUL - NOV 2019
 มอสโคว-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน วิหารเซนต์บาซิล/เนินเขาสแปโรว์ ฮิลล์/จัตุรัสแดง
ทัวร์รัสเซีย
กันยายน 22 - 29 ก.ย. 62,
ตุลาคม 02 - 09 ต.ค. 62, 20 - 27 ต.ค. 62, 28 ต.ค. - 04 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน 20 - 27 พ.ย. 62, 24 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62,
ธันวาคม 03 - 10 ธ.ค. 62,
GG18
มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน
ทัวร์รัสเซีย
กรกฎาคม 15 - 22 ก.ค. 62, 29 ก.ค. - 05 ส.ค. 62,
สิงหาคม 12 - 19 ส.ค. 62, 26 ส.ค. - 02 ก.ย. 62,
กันยายน 09 - 16 ก.ย. 62, 16 - 23 ก.ย. 62,
ตุลาคม 07 - 14 ต.ค. 62,
GS VK002