โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์มาเลเซีย
มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน  คาเมร่อน ไฮแลนด์ | มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู | ถ้ำบาตู (Batu Cave)
ทัวร์มาเลเซีย
สิงหาคม 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 62,
กันยายน 06 - 08 ก.ย. 62, 13 - 15 ก.ย. 62, 20 - 22 ก.ย. 62,
B2B GQ1KUL-MH001