โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง
ฮ่องกง  เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า  4 วัน 3 คืน
ทัวร์ฮ่องกง
มิถุนายน 15 - 18 มิ.ย. 62, 22 - 25 มิ.ย. 62,
กรกฎาคม 06 - 09 ก.ค. 62, 13 - 16 ก.ค. 62, 20 - 23 ก.ค. 62, 24 ก.ค. - 27 ส.ค. 62, 27 - 30 ก.ค. 62,
สิงหาคม 03 - 06 ส.ค. 62, 10 - 13 ส.ค. 62, 17 - 20 ส.ค. 62, 31 ส.ค. - 03 ก.ย. 62,
กันยายน 07 - 10 ก.ย. 62, 14 - 17 ก.ย. 62, 21 - 24 ก.ย. 62,
ตุลาคม 12 - 15 ต.ค. 62, 19 - 22 ต.ค. 62,
GS HKG 09 MS ; เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 2562
ฮ่องกง ช้อปปิ้ง  พักฮ่องกง 2 คืน วัดแชกงหมิง วัดหวังต้าเซียน ไหว้เจ้าแม่กวนอิม
ทัวร์ฮ่องกง
มิถุนายน 13 - 15 มิ.ย. 62,
กรกฎาคม 11 - 13 ก.ค. 62, 25 - 27 ก.ค. 62,
สิงหาคม 08 - 10 ส.ค. 62, 22 - 24 ส.ค. 62,
กันยายน 05 - 07 ก.ย. 62, 19 - 21 ก.ย. 62,
ตุลาคม 15 - 17 ต.ค. 62, 24 - 26 ต.ค. 62,
GS HKG 08 MS : เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 2562
ทัวร์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ลันเตา 3 วัน
ทัวร์ฮ่องกง
มิถุนายน 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 62,
กรกฎาคม 18 - 20 ก.ค. 62, 27 - 29 ก.ค. 62,
สิงหาคม 18 - 20 ส.ค. 62, 29 - 31 ส.ค. 62,
กันยายน 12 - 14 ก.ย. 62, 26 - 28 ก.ย. 62,
ตุลาคม 11 - 13 ต.ค. 62, 18 - 20 ต.ค. 62, 25 - 27 ต.ค. 62,
GS HKG 05 HX : เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 2562
ทัวร์ ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ฮ่องกง
มิถุนายน 20 - 23 มิ.ย. 62, 27 - 30 มิ.ย. 62,
กรกฎาคม 04 - 07 ก.ค. 62, 06 - 09 ก.ค. 62, 11 - 14 ก.ค. 62, 18 - 21 ก.ค. 62,
สิงหาคม 01 - 04 ส.ค. 62, 08 - 11 ส.ค. 62, 15 - 18 ส.ค. 62, 22 - 25 ส.ค. 62, 29 ส.ค. - 01 ก.ย. 62,
กันยายน 05 - 08 ก.ย. 62, 12 - 15 ก.ย. 62, 19 - 22 ก.ย. 62, 22 - 25 ก.ย. 62, 26 - 29 ก.ย. 62,
ตุลาคม 11 - 14 ต.ค. 62, 17 - 20 ต.ค. 62, 18 - 21 ต.ค. 62, 19 - 22 ต.ค. 62, 24 - 27 ต.ค. 62,
GS HKG 02 HX : เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 2562
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง
กรกฎาคม 11 - 13 ก.ค. 62, 20 - 22 ก.ค. 62,
สิงหาคม 01 - 03 ส.ค. 62, 23 - 25 ส.ค. 62,
GS HKG 01 HX : เดินทาง กรกฏาคม - สิงหาคม 2562