ใบอนุญาตท่องเที่ยว 11/07686
instagram facebookline    TEL : 02 102 6569, 063 269 2961
ทัวร์ฮอกไกโด ซับโปโป  โบโบริเบตสึ อาซาฮิกาว่า 5 วัน

ทัวร์ฮอกไกโด ซับโปโป โบโบริเบตสึ อาซาฮิกาว่า 5 วัน

เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
รหัสทัวร์ GS CTS 06 TG
ระยะเวลา 5
สายการบิน TG
ราคาเริ่มต้น ฿35,989
จองโปรแกรมนี้

  1

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ

X X X
  2

สนามบินชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรก จิโกกุดานิ - สวนหมีโชวะ – กระเช้าอุซุซัง – ทะเลสาบโทยะ

X
  3

ลานสกี Shikisai no – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – ดิวตี้ฟรี (พิเศษ บุฟเฟต์ขาปู 3 ชนิด)

X
  4

อุทยานโมไอ –นมัสการพระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ – ตลาดปลานิโจ มิตชุย เอาท์เล็ท– ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ – ช็อปปิ้งทานุกิโกจิ

X
  5

สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)

X X
1
สถานที่ :

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ


อาหาร : X   X    X 
2
สถานที่ :

สนามบินชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรก จิโกกุดานิ - สวนหมีโชวะ – กระเช้าอุซุซัง – ทะเลสาบโทยะ


อาหาร : X        
3
สถานที่ :

ลานสกี Shikisai no – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – ดิวตี้ฟรี (พิเศษ บุฟเฟต์ขาปู 3 ชนิด)


อาหาร :        X 
4
สถานที่ :

อุทยานโมไอ –นมัสการพระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ – ตลาดปลานิโจ มิตชุย เอาท์เล็ท– ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ – ช็อปปิ้งทานุกิโกจิ


อาหาร :        X 
5
สถานที่ :

สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)


อาหาร :    X    X 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด PDF
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
เด็ก (มีเตียง)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
หมายเหตุ

เงือนไขการจอง


©2014 hermesholidaytravel.com All rights reserved    Power By : applezeed.com