ใบอนุญาตท่องเที่ยว 11/07686
instagram facebookline    TEL : 02 102 6569, 063 269 2961
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ชมทุ่งทิวลิป ภูเขาไฟฟูจิ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ชมทุ่งทิวลิป ภูเขาไฟฟูจิ

เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
รหัสทัวร์ GS NRT 27 TR
ระยะเวลา 5
สายการบิน TR
ราคาเริ่มต้น ฿24,999
จองโปรแกรมนี้

  1

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

X X X
  2

โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ – กระเช้าคาจิคาจิ – โกเท็มบะ เอาท์เล็ท เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น

X
  3

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ – ชมความงามเทศกาลดอกทิวลิป - นาริตะ

X
  4

ตลาดปลาซึกิจิ – ช็อปปิ้งย่านฮาราจุกุ – ช็อปปิ้งย่านชินจุกุ - โอไดบะ - นาริตะ

X X
  5

สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)

X X X
1
สถานที่ :

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


อาหาร : X   X    X 
2
สถานที่ :

โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ – กระเช้าคาจิคาจิ – โกเท็มบะ เอาท์เล็ท เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น


อาหาร : X        
3
สถานที่ :

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ – ชมความงามเทศกาลดอกทิวลิป - นาริตะ


อาหาร :        X 
4
สถานที่ :

ตลาดปลาซึกิจิ – ช็อปปิ้งย่านฮาราจุกุ – ช็อปปิ้งย่านชินจุกุ - โอไดบะ - นาริตะ


อาหาร :    X    X 
5
สถานที่ :

สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)


อาหาร : X   X    X 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด PDF
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
เด็ก (มีเตียง)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
หมายเหตุ

เงือนไขการจอง


©2014 hermesholidaytravel.com All rights reserved    Power By : applezeed.com