ใบอนุญาตท่องเที่ยว 11/07686
instagram facebookline    TEL : 02 102 6569, 063 269 2961
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 4 วัน 3 คืน

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 4 วัน 3 คืน

เส้นทาง ทัวร์
รหัสทัวร์ ZG KMG 01
ระยะเวลา 4
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น ฿10,999
จองโปรแกรมนี้

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด PDF
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
เด็ก (มีเตียง)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
หมายเหตุ

เงือนไขการจอง


©2014 hermesholidaytravel.com All rights reserved    Power By : applezeed.com